Élményalapú tudásszerzés

Keresztény kapcsolat- és közösségépítés

Tandíjmentes, ösztöndíjjal támogatott képzés

Egyéni kompetenciafejlesztés

10

hónap

10

modul

100

neves előadó

8

tanulmányút

15

hallgató

Szerezz átfogó ismeretet a világról!

Tanulj 10 hónapon át az önismeret, történelem, média és kommunikáció, teológia, tudományelméletek és modern tudományok, politológia és társadalomismeret, gazdaság és pénzügyek, irodalom, valamint művészet és művelődés témakörökben a szakmájukban legmagasabban kvalifikált oktatóktól!

College jellegű, bentlakásos képzés Piliscsabán

A piliscsabai helyszín lehetőséget ad az elvonulásra a hallgatók számára. Kiszakadhatnak a hétköznapokból: különleges természeti környezetben mélyedhetnek el tanulmányaikban és hitükben, jobban megismerhetik önmagukat. Emellett közösségi, lelki, kulturális és sportprogramokon is részt vehetnek.

Államilag akkreditált, tandíjmentes képzés

Az Akadémia a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését várja a Kárpát-medence egész területéről. A tandíjmentes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban is részesülnek. A jelentkezés feltétele a legalább megkezdett felsőoktatási tanulmány, előny az alapképzésben, ill. mesterképzésben megszerzett oklevél.

Modulok

I. Alapozás

A tíz hónapos képzés első moduljában az igényes, szisztematikus gondolkodásba szeretnénk a hallgatókat bevezetni. Ez a megközelítés az egész Akadémián eltöltött idejüket könnyebbé teszi, illetve a további életükben is hasznos megközelítést fog jelenteni.

II. Önismeret és kommunikáció

A modul célja, hogy a résztvevők saját önismeretükön és egymás mélyebb megismerésén keresztül megértsék és el is fogadják, hogy nem csak hasonlóságaik, hanem különbözőségeik is összekötik őket.

III. Nemzet és történelem

Ebben a modulban körüljárjuk a magyar történelem korszakait, eseményeit neves professzorok előadásain keresztül.

IV. Média és kommunikáció

A modul célja megismertetni a hallgatókat a kortárs magyar és nemzetközi média alapfogalmaival és felvértezni őket a hatékony és sikeres médiaszereplés gyakorlati eszköztárával.

V. Teológia és vallásismeret

Az önmagát kinyilatkozató Isten szeretetének bemutatása a történelemben és az egyéni  „üdvösségtörténetükben”. Az ember válasza a hit, más szavakkal a bizalom és önátadás, vagyis Isten kegyelmének a befogadása és a vele való együttműködés.

VI. Tudományelméletek és modern tudományok

Korunk közéleti emberének tisztán és világosan látnia kell a tudomány és a technika szerepét a társadalmi folyamatokban. A közéleti feladatot vállaló ember a természettudományok és a műszaki tudományok területén sem elégedhet meg egy általános műveltségi szinttel.

VII. Politológia és társadalomismeret

A modul keretében olyan ismeretek elsajátítása a cél, amely hozzásegíti a hallgatókat a politika-és szellemtörténet jelentősebb irányzataiban való jártassághoz, a történeti, politikai folyamatok megismeréséhez, megértéséhez, a hazai és az európai politikai rendszer értékeléséhez, és elősegíti a tájékozódást a hazai és az európai közélet aktuális kérdéseiben.

VIII. Gazdaság és pénzügyek

A modul célja, hogy segítsen eligazodni a gazdaság világában, keresztény értékrend a gazdasági döntéseknél, kellő tájékozottság és önbizalom ahhoz, hogy gazdaságpolitikai, monetáris, fiskális, versenyképességi és nemzetközi gazdasági anyagokat megértsen, ilyen témákról zajló vitákban értő módon részt venni tudjon a hallgatónk.

IX. Szellem és Irodalom

A modul célja, hogy az európai és a magyar identitás elemei természetes módon, mintegy észrevétlenül beépülve, egyszersmind felébresszék az igényt a folyamatos önképzésre, érdeklődésre, az élethosszig való tanulásra. A modul különlegessége, hogy tudományos kutatók és tanárok mellett előadóművészek és írók, költők is részt vesznek a képzésben.

X. Művészet és művelődés

A modul körbejárja a magyar művészet legfontosabb értékeit.

Előadóink közül néhányan