Élményalapú tudásszerzés

Keresztény kapcsolat- és közösségépítés

Költségtámogatott képzés

Egyéni kompetenciafejlesztés

10

10 hónap, 10 modul

100

neves előadó

15

költségtámogatott hely

8

tanulmányút

35

éves jelentkezési korhatár

Átfogó ismeretek a világról

Tanulj az önismeret, irodalom, erényetika, történelem, gazdaság, politológia, képzőművészet, média és kommunikáció, műszaki és természettudományok, rendszerelmélet témakörökben!

10 hónapos szakkollégiumi képzés

A képzés a piliscsabai bentlakásos, kollégiumi formában végezhető el. Programunk 10 hónapon keresztül 10 modulban, 8 tanulmányút kíséretében zajlik. Közösségi, lelki, kulturális és sportprogramok gazdagítják a kollégiumi életet.

A képzési program költségtámogatott

A költségtámogatáson felül az akadémia a résztvevőknek ösztöndíjat is biztosít. Évente max.15 fő szakkollégiumi képzését támogatja. 21-35 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már elkezdték egyetemi tanulmányaikat vagy már diplomával rendelkeznek.

Modulok

Alapozás modul

A tíz hónapos képzés első moduljában az igényes, szisztematikus gondolkodásba szeretnénk a hallgatókat bevezetni. Ez a megközelítés az egész Akadémián eltöltött idejüket könnyebbé teszi, illetve a további életükben is hasznos megközelítést fog jelenteni.

Önismeret - társas kapcsolatok

A résztvevők saját önismeretükön és egymás mélyebb megismerésén keresztül megértsék és el is fogadják, hogy nem csak hasonlóságaik, hanem különbözőségeik is összekötik őket.

Erényetika

Az önmagát kinyilatkozató Isten szeretetének bemutatása a történelemben és az egyéni  „üdvösségtörténetükben”. Az ember válasza a hit, más szavakkal a bizalom és önátadás, vagyis Isten kegyelmének a befogadása és a vele való együttműködés.

Magyar irodalom és művelődéstörténet

A modul célja, hogy az európai és a magyar identitás elemei természetes módon, mintegy észrevétlenül beépülve, egyszersmind felébresszék az igényt a folyamatos önképzésre, érdeklődésre, az élethosszig való tanulásra. A modul különlegessége, hogy tudományos kutatók és tanárok mellett előadóművészek és írók, költők is részt vesznek a képzésben.

Magyar történelem

Ebben a modulban körüljárjuk a magyar történelem korszakait, eseményeit neves professzorok előadásain keresztül.

Gazdaság, pénzügyek

A modul célja, hogy segítsen eligazodni a gazdaság világában, keresztény értékrend a gazdasági döntéseknél, kellő tájékozottság és önbizalom ahhoz, hogy gazdaságpolitikai, monetáris, fiskális, versenyképességi és nemzetközi gazdasági anyagokat megértsen, ilyen témákról zajló vitákban értő módon részt venni tudjon a hallgatónk.

Politológia, szociológia

A modul keretében olyan ismeretek elsajátítása a cél, amely hozzásegíti a hallgatókat a politika-és szellemtörténet jelentősebb irányzataiban való jártassághoz, a történeti, politikai folyamatok megismeréséhez, megértéséhez, a hazai és az európai politikai rendszer értékeléséhez, és elősegíti a tájékozódást a hazai és az európai közélet aktuális kérdéseiben.

Magyar képzőművészet - művészettörténet - néptánc

A modul körbejárja a magyar művészet legfontosabb értékeit.

Média, kommunikáció

A modul célja megismertetni a hallgatókat a kortárs magyar és nemzetközi média alapfogalmaival és felvértezni őket a hatékony és sikeres médiaszereplés gyakorlati eszköztárával.

Természet- és műszaki tudományok

Korunk közéleti emberének tisztán és világosan látnia kell a tudomány és a technika szerepét a társadalmi folyamatokban. A közéleti feladatot vállaló ember a természettudományok és a műszaki tudományok területén sem elégedhet meg egy általános műveltségi szinttel.

Előadóink közül néhányan