Interjú Dr. Osztie Zoltán atyával, az Akadémia elnökével

Mikor alakult az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia és milyen céllal jött létre ez a kezdeményezés?

Az Akadémia 2018-ban jött létre azzal a szándékkal, hogy segítsük fölnövekedni a következő keresztény értelmiségi generációt a társadalom és a közélet javára. A neve elárulja a lényeget:

  • Szt. Tamás a szellemtörténet óriása, aki korában (XIII. század) nagy összegző műveiben egyeségbe foglalta az akkori tudásanyagot. Így vált példaképévé a keresztény gondolkodó embernek, aki érteni akarja a világ dolgait, összefüggéseit
  • a képzés közéleti irányultságú, hiszen olyan fiatalokat készít föl a jövőre, akik tágabb környezetükért is készek áldozatot hozni a közjó érdekében
  • ökumenikus, mert a történelmi keresztény egyházainkban elkötelezett tanárokat és hallgatókat gyűjti egybe

 

Mi a szerepe az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesületnek és a Keresztény Közéleti Műhelynek az Akadémia létrehozásában, működtetésében?

A program működtetéséhez egyesületet hoztunk létre, mely nevében utal az Akadémiára. Egy másik programunkat is segíti, a Keresztény Közéleti Műhely munkáját. Ez utóbbi arra törekszik, hogy megtalálja, kijelölje a társadalmat érintő legfontosabb, aktuális kérdéseket és azokra nézve megfogalmazza a keresztény üzenetet. Ezzel ellensúlyozni kívánja az erőszakos balliberális tematikát és ideológiát, mely istentelen és emberellenes. Ebben a programban szakértők és fiatalok is részt vesznek, akik szolgálják az Akadémia munkáját is.

 

Milyen hosszú a képzés és hol zajlik?

Az Akadémia bentlakásos képzése szorosabb értelemben tíz hónapos, helyszíne pedig a Piliscsabán lévő kollégium, melyet a Lazarista Rendtől bérlünk.

 

Mi a képzés koncepciójának lényege, miben tér el a többi felsőoktatási intézménytől tananyagát, képzési módját tekintve?

Az életünk három pilléren nyugszik, melyek a következők:

  • a kollégium mindenben közösséget élő egysége, melyet két elöljáró szolgál
  • nyolc tanulmányút teszi élményszerűvé és zártságában is nyitottá együttlétünket
  • végül a képzés, mely tíz „modulban” sorakoztatja föl a tanulmányi témákat az egyes  területek elismert szakembereinek vezetésével. Ez utóbbinak célja nem az, hogy tudásanyagot kínáljon, hiszen azt a hallgatók megszerzik egyetemi tanulmányaik folyamán. Sokkal inkább „kérlelhetetlen igényességet”, gondolkozó alapállást, a biztos ítéletalkotás képességét alakítja bennük

Milyen mentortanárok várják majd a jelentkezőket?

Az egyes hallgatók az őket leginkább foglalkoztató témában az előadók sorából mentortanárokat kérhetnek föl, akik személyesen is foglalkoznak a választott területen érdeklődőkkel.

 

Miért tartották fontosnak a helyben történő képzésen túl a közös utazásokat is? Milyen területekre szerveznek utakat a fiataloknak?

A tanulmányutak Kárpát-medence-szerte leginkább az elcsatolt magyar területekre irányulnak, hogy megismerhessük saját élményeink és személyes találkozásaink alapján az ott élő magyar testvéreink életét, fönnmaradásuk érdekében vállalt áldozatait. Ezek az utak segítenek, hogy jobban belelássunk történelmünk fejezeteibe és erősödjék nemzeti identitásunk, együvé tartozásunk tudata. Ezek az utazások megtörik a képzések három hetének feszített munkáját, hiszen egyben kirándulást és fölüdülést is kínálnak, valamint jó alkalmai a közösségépítésnek.

 

Mik az eddigi tapasztalatok, hogyan alakult az első képzési év, hogyan élték meg a fiatalok a bentlakásos életmódot?

Az eddigi tapasztalataink megerősítették a képzés mérhetetlen többletet nyújtó értékének tudatát. Összehasonlítottuk számos hasonló céllal indított intézménnyel (nemzetközi szinten is), s azt tapasztaltuk, hogy az Aquinói Szent Tamás Közéleti Ökumenikus Akadémia teljes mértékben egyedülálló. A szakkollégiumok között még hasonló struktúrájú képzést sem találni. Az egyensúly sikeres megtalálása, mely az elmélyülés, intenzív belső szellemi-lelki élet és az aktív élményszerzés között megvalósult kívánatossá teszi a hallgatókban a zárt közösségi, kollégiumi életet, mely kizár minden zavaró külső behatást, amely napjainkban tönkreteszi az összeszedett belső életet.

 

Milyen korosztály jelentkezését várják a képzésre?

A 21-30 éves korosztály tagjait hívjuk az Akadémián való részvételre. Természetesen keresztény, magyar elkötelezettségű, egyetemi tanulmányait már megkezdett vagy befejezett fiatalokról van szó.

 

Jelentkezhetnek-e határon túli magyar fiatalok is?

Mivel pályázati támogatás segítségével minden költséget finanszírozunk, sőt a hallgatóknak ösztöndíjat is biztosítunk, ezért meggyőződésünk, hogy a képzés előnyein túl, pusztán anyagi szempontból is segítséget kínálunk az elcsatolt magyar területek fiataljai számára, akik otthon gondokkal küzdenek a megélhetést vagy a továbbtanulás lehetőségét illetően. Gondolunk itt például a kárpátaljai testvéreinkre, de a különböző régiókban élőkre egyaránt.

 

Miért kiváltság, ha valakit felvesznek a képzésre?

Mivel kifejezett elitképzés a miénk, ezért csak komoly felvételivel nyerhető el a részvétel lehetősége.

 

Pontosan hogyan és meddig lehet jelentkezni erre az Aquinói Szent Tamás Ökomenikus Közéleti Akadémiára?

Az Akadémiát a 2021-2022-es évfolyamra meghirdettük.A jelentkezés további részletei a honlapunk Jelentkezés menüpontjában olvashatók.