Szakest

Az akadémia oktatóit és hallgatóit egyaránt megszólaltató szakestet tartottunk.

A hagyományteremtő szándékkal 2022. március 18-án megrendezett szakestet megelőzően az Akadémia fővédnöke, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita szentmisét mutatott be a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban az Egyesület elnöke, Osztie Zoltán plébános koncelebrálásával. A szentmise után Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr konferenciabeszédet tartott, melynek középpontjában – a szellemtörténet meghatározó alakjának számító – Aquinói Szent Tamás teológiai-filozófiai munkássága állt.

A szakest a Főplébánia-templom altemplomában folytatódott. Az impozáns környezetben Lakner Zoltán Lehel az Akadémia rektora köszöntötte a vendégeket, majd a program nyitányaként felcsendült Bach–Gounod Ave Maria című műve Boelens Jualanna és Szári Péter prefektus előadásában.

A művészeti felvezetés után az Akadémia tanárai tartották meg előadásukat.

Elsőként Náray-Szabó Gábor kémikus professzor úr értekezését hallhattuk liberálkereszténység témában. Professzor urat követően Kőrösi Beáta szupervizor az identitásról, a szerepeken, értékrendszereken keresztül kialakuló én-azonosság érzésének egyéni és társadalmi szinten tapasztalható fontosságáról beszélt – külön kiemelve az ember istenkapcsolatának hatását az identitás alakulására. Makkai Béla történész tanár úr 1848 példájáról, illetve máig ható jelentőségéről, valamint az ideológiáknak a polgári átalakulás során betöltött szerepéről szóló előadása zárta az oktatói blokkot.

A konferencia második felében a figyelem az Akadémia hallgatóira irányult.

A hallgatók előadását megelőzően Mozart feltehetően első művét, az Andante-t szólalta meg Nagy Judit fuvolán. Ezt követően Fischer Gergely tartotta meg Alkalmazkodás vagy ellenállás című előadását, melyben a szerzetesrendek 1950 utáni helyzetéről és lehetőségéről elmélkedett. Majd egy magyar népies dalt hallgathattunk meg Boelens Julianna előadásában. Az ének után Nagy Gabriella osztotta meg velünk értékes gondolatait a sorozatfüggőség vonatkozásában. A tudományos igényességű hallgatói előadások lezárásaként egy ír népdalt adott elő Nagy Gabriella fuvolán, illetve gitáron közreműködött Fazakas Csaba és Szári Péter prefektus. A hangszeres-énekes előadást követően József Attila Ködből, csöndből című versét szavalta el – zenei aláfestés mellett – Kerezsi Rita Anita.

A szakest kötött programját Lakner Zoltán Lehel rektor úr összegzése után Doedens Miriam és Doedens Eszter zárta egy, a néphagyományunk által megőrzött, nagyhétre szóló, középkori eredetű imádság, az Aranymiatyánk eléneklésével.

Az este kötetlen beszélgetéssel, együttléttel és agapéval zárult.

Az agapén Fazakas Csaba borász, az Akadémia hallgatója félédes fehérborát és az Akadémia hallgatói által készített csipkebogyólekvárt, népies nevén hecsedlit kóstolhattuk meg, illetve Pump Edit prefekta saját készítésű gyertyával emelte az est hangulatát.