I. MODUL

Alapozás

 

Modulvezetők:

dr. Kőrösi Beáta — csoportdinamika

pszichopedagógus, jogász, mediátor, szupervíziós szakember

dr. Osztie Zoltán — bevezető gondolatok & lelki megalapozás

erkölcsteológus, plébános, Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

Pál Ákos — stratégiai gondolkodás

vezérigazgató, Nemzeti Filmintézet

 

A modul célja:

A tíz hónapos képzés első moduljában az igényes, szisztematikus gondolkodásba szeretnénk a hallgatókat bevezetni. Ez a megközelítés az egész Akadémián eltöltött idejüket könnyebbé teszi, illetve a további életükben is hasznos megközelítést fog jelenteni. A három hét a szisztematikus gondolkodás különböző területeire nyújt betekintést. A lelki megalapozás a felfelé és befelé figyelő elmélyült gondolkodást, a stratégiai tervezés a társadalomban fontos átfogó szintű gondolkodást, a Szent Tamási igényesség pedig a gondolatok precíz felépítését és kifejezését hivatott megismertetni a hallgatókkal.

Cél, hogy a gondolkodásunk sajátosságaink elméleti megismerését gyakorlati tapasztalatokkal egészítsük ki. Ehhez a lelki megalapozás a magunk megtapasztalásával, a stratégiai tervezés a Szent Tamás Akadémia tervezési példájával, a Szent Tamási vita kultúra pedig néhány kiválasztott téma Szent Tamási módszerrel történő megvitatásával járul hozzá.

A modul lényegéhez tartozik a stratégiai tervezés alapjaink megismerése, a kormányzati stratégiai tér bemutatása, a fejlesztésekhez szükséges megközelítések áttekintése. Szent Tamás történelmi elhelyezéséhez pedig az egyháztörténelem, a szerzetesség és benne a Domonkos rend szerepének felvázolása, a hitünk egyes alapkérdésének megtárgyalása Szent Tamás megközelítése szerint.

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

A modul előadói arra törekszenek, hogy a hallgatók ismereteinek elmélyítésével elősegítsék azoknak a kompetenciáknak a kialakulását, amelyek szükségesek a saját személyiségük fejlődéséhez (lelki megalapozás), a hitük melletti kiállásukhoz (Szent Tamási gondolkodás, érvelés) valamint a társadalmi folyamatokban való eligazodásukhoz (stratégiai gondolkodás), és a közéletben való aktív részvételükhöz.

Az előadók arra törekszenek, hogy átadják a hallgatóknak a rendszerszerű, szisztematikus gondolkodás elsajátításához szükséges ismereteket és technikákat. Ennek keretében segítenek kifejleszteni az intellektuális (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás, stratégiai szemlélet), és a módszertani kompetenciákat (hatékony munkamódszerek alkalmazása, információs és kommunikációs technológiák, logikai érvelés, a lehetőségek feltárása, az eredményekre és folyamatokra történő fokuszálás), valamint az etikus hozzáállás szemléletét, a másokkal való együttműködés képességét és a vitakultúra etikai szabályait.