III. MODUL

Lelkiéleti teológia, hitvédelem, erényetika

 

Cél: Az önmagát kinyilatkozató Isten szeretetének bemutatása a történelemben és az egyéni  „üdvösségtörténetükben”. Az ember válasza a hit, más szavakkal a bizalom és önátadás, vagyis Isten kegyelmének a befogadása és a vele való együttműködés. Isten felé vezető utak: az értelem és a  „szív” útja. Isten kegyelme erejének meg kell mutatkoznia az ember erkölcsi viselkedésen, vagyis az értékrendjében, az erények gyakorlásában, az elmélyült lelki életben és az társadalmi szerepvállalásban. 

Megszerezhető ismeretek, készségek és kompetenciák:

A legfontosabb üdvösségtörténeti események ismerete
Készség arra, hogy Istennel való személyes kapcsolatunkról, vagyis saját egyéni üdvösségtörténetünkről beszélni tudjunk
Készség az értékek és értékrend felismerésére
A legfontosabb társadalometikai értékek és elvek ismerete

Témakörök:
1. hét: teológia
2. hét: erkölcsteológia
3. hét: spiritualitás
4. hét: Társadalometika