VIII. MODUL

Gazdaság és pénzügyek

 

Modulvezető:

 

 

A modul célja:

A Gazdaság és pénzügyek modul segít eligazodni a gazdaság világában a keresztény értékrend talaján állva, hozzájárul a gazdaságpolitikai, monetáris, fiskális, versenyképességi és nemzetközi gazdasági anyagokat megértéséhez, valamint a gazdasági témájú vitákban értő módon történő részvétel megalapozásához.

 

A modul témakörei:

  • Bevezetés az egyetemes és magyar gazdaságtörténetbe
  • A közgazdaságtan alapkérdései – alapfogalmai
  • Mikro- és makroökonómia, nemzetközi közgazdaságtan
  • Piaci alakzatok – árupiac, pénzpiac, egyensúly – hiány – túlkínálat
  • GDP, SNA – nemzeti számlarendszer, GNP, NNI, GNDI, NNDI – Növekedés versus fejlődés, fenntarthatóság
  • A nemzeti jövedelem alakulásának folyamata
  • Munkapiac, foglalkoztatás, munkanélküliség – hazai trendek
  • Gazdasági-társadalmi kihívások, keresztény válaszok a XXI. században.
  • Társadalmi felelősség és üzleti etika
  • Hétköznapi pénzügyeink
  • Nemzetközi gazdasági viszonyok: Kína, USA, Brexit, a kereskedelmi háborúk okai, fejleményei, hatásai
  • Nemzetközi véleményformálók: IMF, Világbank, OECD, ILO, Davos, Bilderberg, EU, ASEAN, G7, G20, BRICS
  • Versenyképesség és mérése. Monetáris és fiskális politika lényege.
  • Nemzeti vitalitás, intelligencia tőke, humán vagyon, innovációs képesség, társadalmi tőke.
  • A nemzeti költségvetés és szerkezete
  • Helyzetkép – A gazdaság ágazatai – ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatások
  • Pénz – tőke – bankvilág
  • Válsághelyzetek, energiagazdálkodás
  • Euró és/vagy forint

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

Ismeri

– gazdaságtörténet legfőbb összefüggéseit;
– a közgazdaságtan alapvető fogalomrendszerét;
– a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit, tényeit;
– a gazdaság alapvető ágazatinak legfőbb jellegzetességeit, aktuális teljesítményét;
– a piaci, és gazdaságpolitikai intézményrendszer  a gazdasági eseményeket befolyásoló képességét;
– a foglalkoztatás szerkezetét a munkanélküliség és a foglalkoztatáspolitika fő kérdéseit, eszközrendszerét;
– a gazdaságetika és a társadalmi felelősségvállalás tényeit, eszközeit, lehetőségeit;
– a hazai bankrendszert és a lakossági pénzügyek eszközrendszerét;

 

b.) képesség

Képes

– szakmai tudását felhasználva előmozdítani a közérdeket;
– a pénzügyek és a pénzkezelés alapvető felhasználói szintű megértésére, használatára;
– a munkaerőpiac mozgásait, változásait nyomon követni, értelmezni;
– tájékozódni és követni a nemzetközi gazdasági viszonyok változásai;
– megérteni és értelmezni a nemzetközi gazdasági és pénzügyi befolyásoló szervezetek tevékenységét;

 

c.) attitűd és felelősség

– Szakmai döntéseiért, ezek következményeiért felelősséget vállal;
– szuverén döntéseit a törvények és az etikai normák teljes figyelembevételével hozza meg;
– gazdasági tevékenységét, szemléletét az etika szempontjai szerint alakítja;
– különös fegyelmet fordít az innovációra és megújulásra;
– válsághelyzetekben is a keresztény etika és a magyar érdek talaján áll.