IV. MODUL

Magyar irodalom és művelődéstörténet

 

Cél: A humán általános műveltség részterületeinek összekapcsolása. A képzés célja, hogy az európai és a magyar identitás elemei természetes módon, mintegy észrevétlenül beépülve, egyszersmind felébresszék az igényt a folyamatos önképzésre, érdeklődésre, az élethosszig való tanulásra. A modul különlegessége, hogy tudományos kutatók és tanárok mellett előadóművészek és írók, költők is részt vesznek a képzésben.

Témakörök:
A magyar művelődéstörténet néhány fontos forrásának bemutatása az Országos Széchényi Könyvtár kutatóinak segítségével, avagy a magyar nyelvemlékektől, Hunyadi Mátyás corvináin át, jelentős irodalmi és történelmi hagyatékokon (Babits-hagyaték, Petőfi-gyűjtemény) és nemzeti színházaink történetein keresztül, az 1956-os forradalom és szabadságharc vizuális forrásaiig és az „oral history” műfajáig. Továbbá látogatás, exkluzív könyvtári séta, valamint eredeti kéziratok s más dokumentumok bemutatója a nemzeti könyvtárban.

Magyar irodalmi metszetek – A Biblia, mint az irodalom ihletőforrása. Balassi az első világirodalmi nagyság és Arany János, a magyar irodalom „sugárzási központja”. A magyar bor az irodalomban. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok rendje a magyar művelődéstörténetben. A magyar nyelv napjának köszöntése: művészek műsora a magyar nyelvről és interaktív előadás a magyar nyelv természetéről. Intertextualitás régen és ma, avagy a szövegek vándorlása az irodalomban. Amit szinte egyáltalán nem ismerünk: a velünk élő népek irodalma.

Hangoztatók – vers, énekelt vers – A költészet és különböző interpretációi a zenében. Hol a határ a vers és a dalszöveg között?
Az énekelt vers, mint önálló zenei műfaj, avagy a népzenei ihletéstől a heavy metálig. Az énekelt vers a magyarórán.
A költészet szakrális ereje, avagy élethelyzeteink és az irodalom válaszai.
Csináljunk rádióműsort! – kreatív óra egy meghatározott téma mondott és énekelt verseiből.
Az énekelt vers és a régi zene művelői (művészi produkciók) és a verséneklők hangszerei.