IV. MODUL

Média és kommunikáció

 

Modulvezető:

Halász Zsuzsa

szerkesztő-műsorvezető

 

A modul témakörei:

  • Bevezetés a médiaszociológiába – A média, mint társadalomszervező erő
  • A média megjelenési formái – a digitális kultúra
  • A média használata – az attitűdök és változó szokások, trendek
  • Tömegkommunikáció és önkifejezés
  • Kultúrharc a médiában – Médiaetika és médiajog
  • Politikai kommunikáció és marketing
  • Bel- és külpolitikai újságírás – forrásismeret, hitelesség, nemzeti érdek
  • Határon innen, határon túl: a nemzetpolitika megjelenése a határon túli magyar médiában
  • Bevezetés a retorikába és az érveléstechnikába, a kreatív kommunikáció világába
  • Kommunikációs tréning – szép magyar beszéd; nyelvhasználat, nyelvhelyesség
  • Internetes kommunikáció, közösségi média
  • A közösségi média pszichológiai hatásai: társas kapcsolatok, online zaklatás, like-vadászat
  • Szerkesztői gyakorlat – videokészítés, vágás, világítás
  • Kreatív dizájn – kreatív fogalmazás – felépített digitális felületek
  • Nonverbális kommunikáció… funkció, üzenettípusok, viselkedéskultúra
  • Vizuális anyagok készítése, videofelvétel – filmes és tévés technikák, on-line felületek dizájnja
  • Blogok/vlogok/fórumok tervezése és befolyásolása – rovatok – vélemények – fórumok
  • Változások az infokommunikációban: virtuális valóság, fakenews, BigData, buborék

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

– Ismeri a média- és kommunikációelmélet alapfogalmait;
– ismeri a média megjelenési formáit, a digitális kultúra szokásait, trendjeit;
– ismeri a politikai kommunikáció és marketing alapvető szabályait, eszközrendszerét;
– ismeri a bel- és külpolitikai újságírás forrásait, alapvető eszközeit és szabályait;
– ismeri a közösségi média, az internetes kommunikáció eljárásait, szabályait;
– ismeri a közösségi média pszichológiai hatásait, veszélyeit, azok elhárításának eszközeit;
– ismeri az infokommunikációs és virtuális világ jelenségeit és jellemzőit;
– ismeri nonverbális kommunikáció eszközeit, funkcióit, a viselkedéskultúra szabályait.

 

b.) képesség

Képes
– szakmai tudását felhasználva előmozdítani a közérdeket;
– a szép magyar beszéd és nyelvhelyesség írott és íratlan szabályai szerint kommunikálni;
– a kreatív kommunikációra és hatékony érvelésre;
– a nonverbális kommunikáció eszközeinek használatára;
– különbséget tenni a hiteles kommunikáció, a fakenews, a manipulált üzenetek között;
– a közösségi média magas szintű használatára, színvonalas internetes kommunikációra;
– vizuális anyagok készítésére, videofelvételre, filmes és tévés technikák, on-line felületek dizájnjának alakítására;
– blogok/vlogok/fórumok tervezése és befolyásolása;
– a sikeres médiaszereplésre, kommunikációra;
– csoportközi kommunikáció menedzselésére, mediációs tevékenységre.

 

c.) attitűd és felelősség

– Szakmai döntéseiért, ezek következményeiért felelősséget vállal;
– a nemzeti közösséghez tapasztalati és érzelmileg megerősített kötődése van;
– szakmai önismerete és a magabiztossága fejlett;
– elfogadja a keresztény közéletiség és médiahasználat alapvető értékeit;
– tiszteletben tartja az eltérő ideológiai álláspontok képviselőinek méltóságát;
– partnereivel kölcsönös bizalomra, tiszteletre épülő kommunikációs kapcsolatot épít ki;
– kommunikációjában minden esetben tiszteletben tartja a médiaetika szabályai és a médiajogot.