X. MODUL

Művészet és művelődés

 

Modulvezető:

Józsa Judit

keramikus, művészettörténész

 

A modul témakörei:

  • Magyar művelődéstörténet – Árpádok kora
  • Középkori művelődés – krónikák és geszták – szellemi élet, életmód
  • Humanista műveltség, tudomány és irodalom;
  • Művészet és művelődés a reformáció és a katolikus megújulás korában
  • Hétköznapi élet és életmód – az etnikai változások művelődéstörténeti hatása
  • Egyetemes és magyar zenetörténet
  • Az egyházzene története – magyar mesterek
  • Bartók és Kodály életműve
  • Magyar népzene, tánckultúra és népművészet – egyediség és közösség
  • A népmese és szimbolikája – a néplélektől a jelentéstanig
  • Középkori magyar művészet – egyetemesség és sajátosság
  • 19. századi magyar művészet. Nemzet és romantika – realizmus és szecesszió
  • A 20. század teljesítménye: modern magyar művészet – a „Nyolcak”-tól a brutalizmusig
  • Magyarok öröksége – szimbolika – ikonográfia – legendárium

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

Ismeri

– az egyetemes és a magyar művészettörténet alapjait és mélyebb rétegeit;
– a magyar művelődéstörténet fejlődését, sajátosságait;
– az egyetemes zenetörténetet, fejlődési ívét;
– a magyar zenetörténet alapjait, a kiemelkedő alkotók életművét;
– a magyar népművészet alapjait és kortárs megoldásait;
– a magyar népzene, néptánc történetét, a fontosabb dialektusokat;
– a kortárs hagyományőrzés gyakorlatát;
– a magyar népművészet és képzőművészet kortárs kiemelkedő alkotóit;
– a magyar kultúra területén megszerzett szakmai tudását felhasználva előmozdítani a közérdeket.

 

b.) képesség

Képes

– fölismerni és értelmezni a keresztény közéletiség szempontjait a művészetek világában is;
– követni a kulturális élet új kutatási eredményeit;
– az egyetemes és magyar művészet összefüggéseinek, kölcsönhatásainak a felismerésére,
– a kulturális események sokaságát szintetizálni, az értékes eseményeket kiemelni;
– különböző művészeti ágak és társterületek közötti kommunikáció menedzselésére, mediációs tevékenységre;

 

c.) attitűd és felelősség

– Elfogadja és megbecsüli a keresztény magyar kulturális értékeket;
– szakmai döntéseiért, ezek következményeiért felelősséget vállal;
– érzelmileg megerősített kötődése van a magyar nemzeti közösséghez és a kultúrához;
– egészséges önismerettel, fejlett magabiztossággal rendelkezik;
– elfogadja és továbbadja a keresztény közéletiség alapvető értékeit;
– tiszteletben tartja az eltérő ideológiai álláspontok és művészeti irányultságok képviselőinek méltóságát;
– együttműködő partnereivel kölcsönös bizalomra, tiszteletre épülő kapcsolatot épít ki;
– odaadással fejti ki szakmai tevékenységét a magyar művészet és művelődés terjesztése érdekében;
– nemzetközi színtereken büszkén képviseli a magyar kultúrát.