II. MODUL

Önismeret – társas kapcsolatok

 

Cél: az önismereten keresztül nyerjenek betekintést a hallgatók a az autonóm, magas önbecsülésű, gazdag és pozitív emberi kapcsolatokat ápoló élet felé. A résztvevők saját önismeretükön és egymás mélyebb megismerésén keresztül megértsék és el is fogadják, hogy nem csak hasonlóságaik, hanem különbözőségeik is összekötik őket

Témakörök:
Egyéni szokások: proaktivitás vs. reaktivitás, célkitűzés, jó priorizálás,
Csapatban működő egyén: win-win típusú együttműködés kialakítása,
Csoportdinamikai elméletek, a csoport fejlődési fázisai (Tuckman elmélete alapján), csoportdinamikai gyakorlatok,
Csapattagtípus-elmélet Meredith Belbin alapján, csapatösszetétel vizsgálat: szervezet-állítási eszköztár,
Konfliktuskezelés Thomas-Killman elmélete alapján, asszertív kommunikáció, visszajelzés adás,
Érzelmi intelligencia elméleti megalapozás, EQ jelentősége, fejlesztési lehetőségek,
Egyéni életszakaszok elmélete, életszakasz feladatok,
Párkapcsolati fejlődési fázisok,
Önkép-önértékelés-önbizalom-önbecsülés,
Kolb alapján a tanulási stílusok elemzése,
MBTI – személyiségtipológiák,
Vezetői stílusok (magára hagyó, diktatórikus, demokratikus); a keresztény vezető,
Célkitűzés, motiváció,
Tranzakcióanalízis: emberi játszmák; szülő-felnőtt-gyerek énállapot,
Nonverbális intelligencia, testbeszéd jelentősége.