VII. MODUL

Politológia, szociológia

 

Cél: Olyan ismeretek elsajátítása, amely hozzásegíti a hallgatókat a politika-és szellemtörténet jelentősebb irányzataiban való jártassághoz, a történeti, politikai folyamatok megismeréséhez, megértéséhez, a hazai és az európai politikai rendszer értékeléséhez, és elősegíti a tájékozódást a hazai és az európai közélet aktuális kérdéseiben.

Témakörök: 
Alkotmány, alkotmányosság – a jelen dimenziója és a történeti folytonosság kérdései
A magyar államigazgatás rendszere – a működés logikája, eszközrendszere, intézményei
Európai integráció – Európa intézményei – széthullás és összetartás
Politikai rendszerek – jelen és történelem
Nemzetközi politika – a globalitásig és vissza
A magyar politikai rendszer – törésvonalak – logika és érték
Társadalompolitikai stratégiák – liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus
Család-és népesedéspolitika, – a szociális védelem rendszere
Világképünk változatos arcai – identitástól genderológiáig
A Kárpát-medence kisebbségei – politikától autonómiáig
Cigányok Magyarországon és a Kárpát-medencében – felzárkózás, lét és életmód
Közép-Európa, a közös haza – érdek és kultúra
Magyar településtörténet és tájtörténeti tagozódás
Részvételi demokrácia – a civisek világa
Új társadalmi mozgalmak, posztmodern ideológiák – vissza Marxig –a frankfurti iskolától a rekrisztianizációig.