VI. MODUL

Tudományelméletek és modern tudományok

 

Modulvezető:

Dr. Bérces Sándor

ökológus, Duna-Ipoly Nemzeti Park 

 

A modul témakörei:

  • Bevezetés a tudományelméletbe
  • A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai
  • Múlt és jelen – a magyar tudományosság története, nemzetközi jelentősége
  • Tudományos fejlődés a digitalizáció korában
  • Az emberi agy működése: A teremtett világ evolúciójának csúcsa
  • Az evolució, mint a teremtés koncepcionális alkotórésze
  • A fejlődés határai – fenntarthatóság-viták
  • A teremtett világ védelme, az élővilág megőrzésének lehetőségei
  • A bionikától az űrkutatásig – magyar részvétel
  • Informatika a jövő század tudománya, AI, kiberbiztonság, kibervédelem
  • Környezetvédelemtől a teremtésvédelemig
  • A modern világ fizikája
  • Kémia a 21. században
  • Bioetika – keresztény etika
  • Modern technológiák – Ipar 4.0

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

– Ismeri a tudománytörténet alapvető elveit, történetét;
– ismeri a keresztény tanítás és a tudományos gondolkodás alapelveit, érvrendszerét;
– ismeri a tudományos megismerés, a modern tudományosság alapvető eszközeit, lehetőségeit és korlátait;
– ismeri a magyar tudományosság fejlődéstörténetét, legfontosabb eredményeit és személyiségeit;
– ismeri a modern hazai tudományosság eredményeit, nemzetközi kapcsolódásait;
– ismeri a tudományos és kutatói etika alapelveit, a bioetika legfontosabb kérdéseit.

 

b.) képesség

Képes
– a tudományos szakirodalomban tájékozódni;
– a tudományos közlemények értelmezésére, a tudomány és áltudomány közötti különbségtételre;
– az etikai kérdések adekvát mérlegelésére, a tudomány- és bioetikai kérdések és dilemmák keresztényi értékelésére;
– fölismerni a teremtés- és környezetvédelem, a fenntarthatóság alapvető szempontjait, a környezeti veszélyeztetettséget.

 

c.) attitűd és felelősség

– nyitott a szakmai tudományos eredmények megismerésére és felelős alkalmazására;
– értékeli és etikai felelősséggel mérlegeli a tudományos tevékenységet;
– szakmai felelősségvállalása körében a legfontosabb a döntései következményeinek számba vétele, elemzése;
– szakmai tevékenysége során felelősséget visel a környezeti és fenntarthatósági szempontokra;
– a képzés során szerzett tudás hozzásegíti a magyar nemzethez való kapcsolódása elmélyítéséhez;
– szakmai előmenetelében a keresztény erkölcsiség – mint legfőbb mérce – vezeti.