Köszöntő

Dr. Osztie Zoltán

elnök, Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület

 

Kedves leendő Akadémistánk!

 

Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy mi zajlik körülöttünk. Látjuk és érezzük a változásokat, amikhez hazánk, Európa és az egész világ próbál hozzászokni – és véleményünk is van minderről. Míg egyes dolgokban egyetértünk, más ügyekben éppen vitázni szeretünk; így haladunk életünk útján előre. Közösségünkben igyekszünk egymást segíteni, formálni, valódi hittel, kérlelhetetlen igényességgel, tökéletességre törekedve. Tapasztalataink szerint a világ hallatja hangját, de a keresztény, hazájához hűséges értelmiség sok helyzetben néma marad. Ahhoz azonban, hogy céljainkat beteljesítve magunkat, közösségünket és a világot segíteni tudjuk, szükséges kialakítanunk egy, a valóság keresztény olvasatára képes szemléletet – egy olyan holisztikus látásmódot, amelyben nem tagadjuk le és nem is toldjuk meg fals elemekkel a világ dolgait, csupán értelmezzük, magunk számára világossá tesszük azokat.

 

Történelmi keresztény egyházaink, Magyar Hazánk, sőt Európa helyzete cselekvésre ösztönzött minket. Látjuk azokat a támadásokat, amelyek életünk alapjait érik. Ahhoz, hogy a jövő reménysége megalapozott legyen, Istenre hagyatkozó bizalmunkon kívül szükséges a következő, fiatal, elkötelezett, értelmiségi nemzedék segítése és csatasorba állítása. Kell, hogy valódi hittel, vallásossággal, kérlelhetetlen igényességgel, személyes életét illetően tökéletességre törekvéssel, hazaszeretettel és a közjó iránti fogékonysággal is rendelkezzék. Minden állítás fontos, átgondolt kívánalom. Ezek megformálásában szeretnénk segítséget nyújtani az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület keretében megvalósuló Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémián.

 

Célunk tehát, hogy keresztény, hazájukhoz hűséges értelmiségieket képezzünk. Ők ugyanis hiányoznak a társadalmi élet különböző területein. Kevesen vannak és visszahúzódók. Ki kell alakuljon bennük a valóság keresztény olvasatára képes szemlélet, holisztikus gondolkodásmód. Olyanok ők, akik a maguk életét értékelik Krisztuséban és nem fordítva, vagyis készek továbblépni saját, szűkös érdekeiken, egyéni világukon, s számukra Krisztus az abszolút igazodási pont; akik követik a keresztény alapelvet: Fides quaerens intellectum (keresik a hit ésszerű alapjait); akik patrióták a globalizmussal szemben; akik felkészültek arra, hogy a magyar, keresztény kultúrát védjék és táplálják; akik a személyes ambíciójuk ügyét kitartóan végigviszik a maguk boldogulása és mások szolgálata érdekében; akik képesek közösségben élni és csapatban dolgozni.

 

Ha szeretnél közös úton járni velünk, szeretettel várjuk jelentkezésedet.