Rólunk

Egy egyedülálló, tandíjmentes képzés a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára

 

 

KERESZTÉNYSÉG, ÉRTELMISÉGI KÜLDETÉS, HAZASZERETET – ezen értékek mentén hozta létre Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úr támogatásával Főtisztelendő Osztie Zoltán atya az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiát 2018-ban azzal a céllal, hogy képzése során megerősítse hallgatóiban a keresztény életben való elköteleződést és a hazaszeretet, valamint segítse a következő keresztény értelmiségi generáció fölnövekedését.

 

 

A KÉPZÉSI STRUKTÚRA

 

A 10 hónapos képzés három alappillérre épül: a tanulmányi modulokra, az oktatási egységeket összekötő tanulmányutakra és a bentlakásos kollégiumi, közösségi életre. Ez a nemzetközi szinten is egyedülálló képzési struktúra kiválóan alkalmas az elmélyülés és az aktív élményszerzés közötti tökéletes egyensúly megteremtésére, melynek köszönhetően a hallgatók sokrétű tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is gyarapodhatnak.

 

Első pillér – A tanulmányi modulok

 

A keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedő széleskörű, multidiszciplináris képzés felépítése rendhagyó: a hallgatók három-három hétig foglalkoznak a tíz modullal. Az egyes modulok szervezését, koordinálását a modulvezető oktatók végzik, akik a háromhetes modulok keretein belül további előadókat, óraadó tanárokat vonnak be a munkába. A modulvezető határozza meg az adott modul képzési struktúráját, programelemeit, valamint a modullal kapcsolatos számonkérés formáját is, ezért az modulonként változhat. A hallgatók a 10 hónapos képzés végén a szakdolgozathoz hasonló záródolgozatot készítenek, melynek megírását a mentortanárok segítik szakmai támogatásukkal.
Kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzésének biztosítása, ennek megfelelően az oktatók a szakmájukban legmagasabban kvalifikált előadók és neves professzorok – például Freund Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Balog Zoltán teológus, református püspök, Lakner Zoltán Lehel szociológus, szociálpolitikus, Kőrösi Beáta pszichopedagógus, mediátor vagy Kiszelly Zoltán politológus, főiskolai docens is tart előadást az Akadémián.

 

A képzés az alábbi modulokon keresztül felöleli az egyéni és közösségi életünk legfontosabb kérdéseit:

 

1. Alapozás
2. Önismeret és kommunikáció
3. Nemzet és történelem
4. Média és kommunikáció
5. Teológia és vallásismeret
6. Tudományelméletek és modern tudományok
7. Politológia és társadalomismeret
8. Gazdaság és pénzügyek
9. Szellem és irodalom
10. Művészet és művelődés

 

Második pillér – A tanulmányi utak

 

Az oktatási egységeket a többnapos, a történelmi Magyarország valamennyire területének megismerését lehetővé tevő tanulmányutak teszik igazán élménygazdaggá, melyek hozzájárulnak az akadémisták nemzeti identitásának és összetartozás-tudatának fejlődéséhez is.

A Kárpát-medence egészére kiterjedő tanulmányutak érintik a villányi és szekszárdi borvidéket, Délvidéket, Kelet-Magyarországot, Nyugat-Magyarországot, Észak-Magyarországot, Felvidéket és Erdélyt is.

 

Harmadik pillér – Bentlakásos kollégiumi élet

 

Az akadémia alapelve, hogy a közösségi lét nagy hatással van az egyéni fejlődésre, ezért a képzés college jellegű, bentlakásos formában valósul meg Piliscsabán. A hallgatók egyszemélyes, saját fürdőszobával rendelkező szobákban kerülnek elhelyezésre, teljes ellátásukat (szállás, étkezés, utazás stb.) az Akadémia biztosítja, és mindemellett havi ösztöndíjban is részesülnek.

A Pilis nyújtotta természetközelség lehetőséget biztosít az elvonulásra: a hallgatók kiszakadhatnak a hétköznapokból, a különleges természeti környezet segíti a tanulmányokban való elmélyedést, a mindennapi imádságos élet hozzájárul a hit mélyebb megéléséhez, a rendszeres önismereti foglalkozások pedig előmozdítják az önmagunk megismerésének egy magasabb fokát. Mindemellett számos közösségi, lelki, kulturális és sportprogramokon is részt vehetnek a hallgatók.

 

 

AKKREDITÁCIÓ – Keresztény közéleti mediátor szakirányi továbbképzés

 

Idén újabb mérföldkőhöz érkezett az akadémia képzése: államilag akkreditált státuszt szerzett. Így azok a hallgatók, akik diplomásként kezdik el az egyedülálló oktatási programot, államilag elismert oklevelet vehetnek át az akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös, keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésének elvégzéséről.

Emellett a 10 hónapos képzést elvégző valamennyi hallgató – az Akadémia nyújtotta oklevél mellett – egyházi és közéleti személyek ajánlását kapják, illetve egy olyan civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak, amit más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosíthat.

 

 

A JELENTKEZÉSRŐL

 

Az Akadémia államilag akkreditált tíz hónapos képzésére a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését várjuk a Kárpát-medence egész területéről. A jelentkezés feltétele a legalább megkezdett felsőoktatási tanulmány, előny az alapképzésben és mesterképzésben megszerzett oklevél. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezik, az az Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésén, keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevéllel is gazdagodhat.