AZ AKADÉMIÁRÓL

Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy mi zajlik körülöttünk. Látjuk és érezzük a változásokat, amikhez hazánk, Európa és az egész világ próbál hozzászokni – és véleményünk is van minderről. Míg egyes dolgokban egyetértünk, más ügyekben éppen vitázni szeretünk; így haladunk életünk útján előre. Közösségünkben igyekszünk egymást segíteni, formálni, valódi hittel, kérlelhetetlen igényességgel, tökéletességre törekedve. Tapasztalataink szerint a világ hallatja hangját, de a keresztény, hazájához hűséges értelmiség sok helyzetben néma marad. Ahhoz azonban, hogy céljainkat beteljesítve magunkat, közösségünket és a világot segíteni tudjuk, szükséges kialakítanunk egy, „a valóság keresztény olvasatára” képes szemléletet – egy olyan holisztikus látásmódot, amelyben nem tagadjuk le és nem is toldjuk meg fals elemekkel a világ dolgait, csupán értelmezzük, magunk számára világossá tesszük azokat.

Tíz hónapos programunk során 21-30 éves fiatalokat segítünk, hogy magukat, szűk és tág környezetüket megismerjék, értékeikben gyarapodjanak. A hallgatók részvétele ingyenes, sőt ösztöndíjat is kapnak. Kollégiumunkban minden diáknak saját szobát biztosítunk. Közös utunk a Kárpát-medence számos helyére elvezet majd, együtt szerzünk új élményeket, tapasztalatokat, tudást. Hiszünk abban, hogy a program összes résztvevője többé válhat egymás megismerése által. Feltett szándékunk egy értékes, a jövőben is összetartó, erős közösséget alkotni – segítségetekkel, veletek, általatok.

 

Ha szeretnél közös úton járni velünk, szeretettel várjuk jelentkezésedet.

BEMUTATKOZÁS

Történelmi keresztény egyházaink, Magyar Hazánk, sőt Európa helyzete cselekvésre ösztönzött minket. Látjuk azokat a támadásokat, amelyek életünk ezen alapjait érik. Ahhoz, hogy a jövő reménysége megalapozott legyen, Istenre hagyatkozó bizalmunkon kívül szükséges a következő, fiatal, elkötelezett, értelmiségi nemzedék segítése és csatasorba állítása. Kell, hogy valódi hittel, vallásossággal, “kérlelhetetlen igényességgel”, személyes életét illetően “tökéletességre’ törekvéssel, hazaszeretettel és a közjó iránti fogékonysággal is rendelkezzék. Minden állítás fontos, átgondolt kívánalom. Ezek megformálásában szeretnénk segítséget nyújtani annak a szakkollégiumnak elindításával, amelyet a program érdekében létrehozott Aquinói Szt. Tamás Egyesület valósít meg.

 

Célunk tehát, hogy keresztény, hazájukhoz hűséges értelmiségieket képezzünk. Ők ugyanis hiányoznak a társadalmi élet különböző területein. Kevesen vannak és visszahúzódók. Ki kell alakuljon bennük a “valóság keresztény olvasatára” képes szemlélet, holisztikus gondolkodásmód. Olyanok ők, akik a maguk életét értékelik Krisztuséban és nem fordítva, vagyis készek továbblépni saját, szűkös érdekeiken, egyéni világukon, s számukra Krisztus az abszolút igazodási pont: akik követik a keresztény alapelvet: “Fides quaerens intellectum” (keresik a hit ésszerű alapjait); akik totalisták, patrióták a globalizmussal szemben; akik felkészültek arra, hogy a magyar, keresztény kultúrát védjék és táplálják; akik a személyes ambíciójuk ügyét kitartóan végig viszik a maguk boldogulása és mások szolgálata érdekében is; akik képesek közösségben élni és teamben dolgozni.

A 21 – 30 éves fiatalok számára ehhez kívánunk segítséget nyújtani a bentlakásos szakkollégiumi képzés keretében, amely a következőképpen épül fel. Tíz hónapon át tartó modulok vannak havonként hasonló szerkezetben: három hét foglalkozás más-más témában, mentortanárok vezetésével, akik szakmájukban legmagasabban kvalifikált keresztény értelmiségiek. Ők további előadókat vonnak be a munkába. Minden hónapban, hogy élményszerű, saját tapasztalatra épülő legye az együttlét, tanulmányutakat teszünk Kárpát-medence szerte. A mellékelt “program naptár” betekintést nyújt a témákba, sorolja a mentorokat és az utakat. Közben kulturális-, sport-, és közösségi programokon veszünk részt (színház, film, hangverseny, néptánc, sportolási lehetőségek). Adunk a kompetencia fejlesztésre. Szakemberek segítik az önismeretben és a közösségi életben való előre jutást. Nem titkolt szándékunk, hogy megmaradó közösség (hálózat) épüljön a résztvevők között. Otthonunk az év folyamán a Piliscsabai Lazarista Kollégium, amelyet igényeink szerint felújítanak. A Pilisben, szép kerttel, természeti környezetben biztosítjuk a zavartalan munka lehetőségét. A közös foglalkozások, viták mellett az egyéni olvasás, írás, önképzés is része a mindennapjainknak. Mindezt hordozzák a lelki élet, a közös imádság alkalmai. A résztvevőket csoportvezető irányítja és tartja egyben, aki együtt él a közösséggel, segíti az egész program lebonyolítását.

A hallgatók részvétele ingyenes, sőt ösztöndíjat is kapnak. Minden kiadást (a teljes költséget) támogatásból, központilag fedezünk. Az év végén ajánló levelet kapnak a fiatalok, és bekerülnek az egyesület tehetségbankjába, amely lehetőséget biztosíthat majd számukra egyéni karrierjük további építéséhez.

 

Lehetőség van továbbá az egyesületi tagságra, amely szintén egységet, közösséget teremt az évfolyamok és a csoport tagjai között. E mellett kapcsolati tőkét kínálunk a mentortanárok személyes megismerése révén, akik közismert, szakterületükön magas szinten álló értelmiségiek.

 

Dr. Osztie Zoltán, az Egyesület elnöke