V. MODUL

Magyar történelem

 

Témakörök:
„ A történelem hasznáról és káráról” – emlékezet, történelem, emlékezetpolitika, emlékezetkultúra
Történelem és identitás
A Kárpát-medence a régészet tükrében
Nemzetek és birodalmak az Ókori Keleten
Róma alkonya és a barbárok beköltözése
Sztyeppei államok a kora-középkorban
Tényleg sötét volt-e a középkor?
A magyar etnogenezis kérdései és a magyar állam létrejötte
Magyarország és a tatárjárás
Az első 150 év: harcban a törökkel
Két pogány közt egy hazában
A Habsburg-államszövetségben
Európa és a világ: a gyarmatosítás és a rabszolgaság kérdései
A  „ felvilágosodás” és a francia forradalom
A reformkor: küzdelem a saját útért
1848-1849 és hatásai
Trianon felé: Magyarország a XIX. század második felében
Szabadkőművesek Magyarországon
Horthy-rendszer vagy polgári korszak?
A kommunizmus elmélete és gyakorlata
A népi mozgalom
A Magyar Közösség
„ A magyar történelem nagy szakadása” – 1945
Magyar ellenállás
1956: forradalom és szabadságharc
Megtorlás
Háború a magyar vidék ellen: a téeszesítés
Nők a szocializmusban
A kommunista diktatúra bukása I.:Monor, Lakitelek és a  „paktum”
A kommunista diktatúra bukása II.: .az alkotmányozás és az igazságtétel kudarca
Utóvédharcok: a magyar emlékezetpolitika kérdései I.