II. MODUL

Önismeret és kommunikáció

 

Modulvezető:

dr. Kőrösi Beáta

pszichopedagógus, jogász, mediátor, szupervíziós szakember

 

A modul célja:

Az Önismeret és kommunikáció modul célja, hogy a hallgatók az önismereten keresztül betekintést nyerjenek az autonóm, magas önbecsülésű, gazdag és pozitív emberi kapcsolatokat ápoló életbe; a résztvevők saját önismeretükön és egymás mélyebb megismerésén keresztül megértsék és el is fogadják, hogy nem csak hasonlóságaik, hanem különbözőségeik is összekötik őket.

 

A modul témakörei:

  • Csapatépítő, ismerkedési, közösségi összetartozást segítő gyakorlatok
  • Célkitűzés, S.M.A.R.T modell
  • Önismeret, Jung preferencia dichotómia rendszere alapján
  • Proaktivitás vs. reaktivitás Stephen Covey elmélete alapján
  • Csapattagtípus elmélet Meredith Belbin rendszerében
  • A problémamegoldó konfliktuskezelés nyelve: az asszertív kommunikáció
  • Az erőszakmentes kommunikáció alapjai
  • Nonverbális kommunikáció

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

– Ismeri a különböző kommunikáció-elméletek alapjait, jellemzőit;
– ismeri az agresszív, passzív, passzív-agresszív és asszertív kommunikáció sajátosságait;
– ismeri az erőszakmentes kommunikáció elméleti alapjait;
– ismeri a nonverbális kommunikáció sajátosságait;
– ismeri a jungi preferenciák működését, ezen keresztül ismeretei vannak saját működéséről, embertársai működéséről;
– ismeri Meredith Belbin csapattagtípus elméletet, saját csapatban elfoglalt szerepét az elmélet alapján;
– ismeri a proaktív illetve alapon való működést szakmai és magánéletében, a fejlődési és rögzült szemléletmód különbségeit.

 

b.) képesség

Képes
– a saját és embertársai működéséhez elemző, proaktív, konszenzuskereső módon hozzáállni;
– magabiztos, kooperációra törekvő módon kifejezni gondolatait és meglátásait, igényeit és kéréseit;
– az egyes csoportok működésében felismerni a jellemző fejlődési szakaszokat, működésmódokat;
– az egyének működésének sajátosságait meglátni, a különbözőségek összehangolását  hatékonyabbá tenni;
– a magabiztos, kooperációt lehetővé tevő problémamegoldást elősegítő asszertív kommunikáció alkalmazására;
– a különböző szakmai terepeket a tanult kommunikációs technikák és készségek alkalmazására.

 

c.) attitűd és felelősség

– A másokhoz való viszonyulásában meghatározó az érdeklődés és a nyitottság;
– úgy szakmai, mint személyes kapcsolataiban a keresztény értékrend szerint vesz részt;
– a közösségben való személyes tér kiépítését az önismeret és a mások megismerésére való nyitottsága segíti;
– a mindennapi kommunikációban, világlátásának képviseletében, értékválasztásában magabiztos, határozott;
– szakmai és személyes kapcsolatokban képes a kölcsönös bizalom kiépítésére, és mindennapi gyakorlattá tételére.